REEGLID

Mängitakse normalmõõtmetega (9 x 18 m) võrkpalliväljakutel.

Mängitakse süsteemiga parem kolmest geimist. Geimi ajaliseks pikkuseks on 4 minutit.

Geimi võidab võistkond kellel mänguaja (4 min) lõppedes on rohkem “elus mängijaid” Kui geimi normaalaeg jääb viiki, jätkatakse geimi mängimist esimese tabamuseni.

Mõlemas vanusegrupis on võistkonna suuruseks registreerimislehel maksimaalselt 10 mängijat. Mängus osaleb korraga 8 mängijat (kapten ja 7 mängijat väljakul). Mängijat võib asendada varumängijaga geimi alguses või trauma korral. Mittetäieliku koosseisuga võistkonda osalema ei lubata.

 

Võistlusmäärused:

·        Palli võivad mängijad, kapten ning viimase abilised hankida ja püüda vas-tasvõistkonna väljaku piirest, kuid seejuures mõlemad jalapöiad on oma võistkonna väljaku või kodujoone taga oleval pinnal.

·        Palli võib platsil visata ainult see mängija, kes püüab palli õhust või saab selle maast. Vastasel korral antakse pall üle vastastele.

·        Mängija, kes palli eest põiklemisel väljub kasvõi ühe jalaga oma väljaku piirest, loetakse tabatuks.

·        Kui palli visanud võistkonna mängija astus joonele või sellest üle tabades palliga vastast, siis tabamus ei loe ja pall läheb üle vastasvõistkonnale.

·        Mängija ei loeta tabatuks

-         kui ta püüab vastaste visatud palli kinni;

-         kui pall puudutab küll mängijat, kuid selle püüab enne mahakukkumist kinni teine sama võistkonna mängija; vastasel korral loetakse tabatuks ainult 1. mängija;

-         kui vastase visatud pall enne mängija tabamist puudutab maad;

-         kui mängija puudutab oma võistkonna teiste mängijate poolt visatud palli.

·        Kui mängija pärast tema tabamist puudutab palli, antakse see üle vastastele.

·        Kapten läheb väljakule siis kui ta seda vajalikuks peab ja teda asendab siis üks mängijatest kuni geimi lõpuni. 

·        Kapten ja väljavisatud mängijad peavad palli küljelt hankimiseks startima väljaku otsajoone pikenduselt, kusjuures palli saanu ei tohi seda visata tagasi otsajoone taha.   

·        Mäng algab vilega. Iga vähemalt kolmas vise peab olema rünnak.

·        Kõigil on 1 elu.